SOU REGIDORS

Assignacions dels regidors Sumem Parets

Els regidors de Sumem Parets cobren cada mes 450 €/bruts. Aquest import és fixe cada mes, vagin als plens o no. Però en acabar l’any, es a recompte de tots els plens als quals ha assistit cada regidor i es fa el comput total econòmic que li pertoca. Si ha faltat a plens haurà de tornar la part proporcional a aquests plens o sessió informativa a la que no hi assisteixi.

Fent el comput entre els vots i regidors obtinguts, el grup municipal rep mensualment 927,50 €. A aquest import cal sumar-hi 200 € que aporta el portaveu del mes com a donació.

La tascaassignacio-economica-sumem-parets del portaveu és anar a reunions on només hi van el representa
nt de cada grup municipal. Tal i com vam prometre en el nostre codi ètic, aquesta aportació es cedeix a Sumem Parets per a gestionar-ho de manera ètica. Els regidors van arribar a un acord, de que cada mes seria portaveu un diferent per tal de compartir la tasca i fer de Sumem Parets un exemple de coordinació i treball en equip. De fet l’aportació real de portaveu és de 250 €, però 50€ van destinats al pagament de l’IRPF que ha de pagar el regidor que rep aquesta aportació. Es va considerar oportú que aquesta assignació no ocasionés despeses extres.