DOCUMENTACIÓ

A Sumem Parets Podem intentem cada dia millorar en les deficiències que trobem a les institucions.

Us dels defectes que sempre denunciem és la manca de transparència en documentació que s’ofereix a la ciutadania. Com a ciutadanes de Parets, si desitjem obtenir qualsevol documentació de l’Ajuntament, cal omplir una instància per a sol·licitar aquesta informació. El Reglament de l’Ajuntament dictamina que tenen 3 mesos per a facilitar-te-la, tot i que el nostre ajuntament no triga tants mesos, bé, depenent de que demanes, ja que ja se sap que hi ha coses que són “poc transparents”.

Per això, en aquesta secció intentarem donar exemple de transparència penjant dins de cada apartat tota la documentació que nosaltres elaborem i/o que ens arriba a través de Podem Catalunya o Podemos.