Un informe econòmic financer insuficient

L’oposició d’esquerres de Parets considera ‘poc transcendent’ la informació publicada sobre l’informe econòmic financer de 2015

Sumem Parets, Ara Parets ERC i Nova Opció per Parets lamenten que el resultat fet públic en l’Informe econòmic financer del 2015, encarregat a la Diputació de Barcelona, no aporti cap informació rellevant sobre la gestió econòmica municipal que no coneguessin prèviament.

De fet, el resultat de l’informe extern va en la línia dels informes que des de tresoreria es fan públics cada trimestre en els plens i és molt similar al contingut de la liquidació del pressupost 2015, aprovada en el ple del novembre passat.

Els 3 grups d’esquerres de l’oposició insisteixen que el treball encarregat a la Diputació no és “en cap cas una auditoria externa”, ja que no entra a valorar qüestions tan importants com la contractació de l’obra pública, com s’ha liquidat i certificat la seva execució o la concessió de grans contractes a empreses externes com ara Urbaser o Abolafio, encarregades de la neteja dels carrers i recollida d’escombraries o del manteniment de la via pública.

A més, recorden que la proposta de tota l’oposició -que va forçar la convocatòria d’un ple extraordinari al març de 2016- era la d’encarregar una auditoria dels comptes i dels contractes però l’acord polític entre el PSC i CDC “va rebaixar el contingut de l’encàrrec”.

Lamenten la filtració interessada de l’informe a la premsa

Sumem Parets, Ara Parets ERC i Nova Opció per Parets lamenten que el contingut de l’informe econòmic i financer s’hagi filtrat en exclusiva a determinat mitjà de comunicació quan encara no s’havia explicat en Comissió Informativa als grups ni s’havia enviat el document.

Per altra banda, critiquen que el govern s’hagi saltat el ‘pacte explícit’ de no divulgar el contingut de les Comissions Informatives fins al dia de la celebració dels plens, tal com havia demanat el PSC des de fa mesos.

Per últim, els grups d’esquerres de l’oposició de Parets creuen que un bon exemple de transparència seria que l’Ajuntament facilités tota la informació sobre la gestió econòmica que des de fa mesos han demanat com ara les despeses del viatge al Brasil, els cursos de formació dels regidors socialistes o la despesa en propaganda i publicitat.

Els tres grups conclouen que la situació econòmica de l’Ajuntament, que devia 8,5 milions d’euros el 2015, no és excusa per justificar “la mala gestió dels recursos públics en moltes de les obres faraòniques prèvies a les eleccions municipals de 2015 -cas de l’avinguda Espanya o la coberta de Can Butjosa- l’encàrrec de treballs d’assessoria a persones imputades pel cas Mercuri (arquitecte Manel Somoza) o la manca d’ètica en l’ús del diners públics”.