Sumem Parets vota en contra a les Ordenances Fiscals

Aquest mes d’octubre es van dur a ple les ordenances fiscals de l’exercici 2017.

Sumem Parets va fer la seva exposició del posicionament de vot en contra a les ordenances fiscals a través del nostre regidor Antonio Molina. Algunes de les raons pel sentit de vot ha estat el caràcter continuista que mostra l’equip de govern un cop més.

Ens ho explica el nostre regidor Antonio Molina al ple.