TRANSPARÈNCIA

Quan SUMEM PARETS, l’agrupació d’electors nascuda del Cercle Podem Parets va presentar-se a les eleccions municipals de maig de 2015, ho va fer amb un programa encapçalat per dos temes que hauríen de guiar-nos durant tota la nostra gestió municipal: la transparència i l’honestedat.

El fet de que la ciutadania ens situés amb els seus vots com a primera força de l’oposició, no ens treu del nostre compromís d’exposar públicament tots aquells aspectes relacionats amb la nostra activitat política i social.

Així doncs, en el compliment de la paraula que vam donar en el nostre Programa Electoral, hem dut a terme una sèrie d’actuacions que contreten i fan real el principi de transparència i honestedat al que ens vam obligar lliurement i passem a relacionar a continuació:

  • En primer lloc i en relació als nostres regidors, Casandra Garcia, Ana Fernàndez i Antonio Molina posen a disposició de tothom des de la presa del càrrec la Declaració de Renta de 2014 i ho seguiran fent en els pròxims anys. A més, els nostres regidors renuncien a qualsevol tipus de prebenda que per la seva condició de càrrec públic poguéssin rebre, de manera que posen de la seva butxaca el preu de l’entrada de qualsevol acte públic, lúdic, social… al que assisteixin i on la resta de ciutadans hagin de pagar. I per últim, els regidors de SUMEM PARETS entreguem la quantitat corresponen de portavocia i aquesta quedarà reflexada en els comptes generals.
  • En segon lloc, i referent al Cercle Podem Parets, volem  deixar constància de que totes les activitats de caràcter social o cultural (bancs de temps, tallers, exposicions…) que tinguin lloc a la nostra Seu, serán gratuïtes, excepte el material si ho requereix, i els membres del Cercle Podem que portin cap d’aquestes activitats ho faran de manera desinteressada. A més, els beneficis obtinguts en qualsevol acte organitzat pel Cercle, revertiran sempre íntegrament en finalitats socials.
  • Una altra mesura complint el nostre Programa Electoral ha estat traspassar els nostres comptes d’una entitat convencional a un banc ètic: en aquest cas Triodos Bank.
  • Per acabar, citar que en aquesta web, en l’apartat de Comptes, tots els ciutadans poden consultar l’estat de les nostres finances fins a l’últim detall.

Avantçant-nos als que puguin dir que aquestes mesures són demagògiques, aclarir-los-hi que demagògia té a veure amb el discurs, amb la paraula, nosaltres estem parlant de FETS.