COMPTES

Un dels elements que ens identifiquen és la TRANSPARÈNCIA. L’opacitat i la burocràcia formen part del que considerem vella política i creiem que serveixen per dificultar les tasques fiscalitzadores de les oposicions.
NO TENIM RES A AMAGAR, i per això entenem que és molt important que els comptes de Sumem Parets siguin el més accessibles possible.

  • Mensualment es presenten en Assemblea l’estat dels comptes i es justifiquen tots el moviments.
  • La tresoreria és compartida per 6 integrants del Cercle que poden accedir a la Banca per Internet i visualitzar les operacions que s’han fet.
  • Totes aquelles despeses puntuals que siguin majors de 100 € han de passar per Assemblea.
  • Els comptes els tenim en Banca Ètica, potser no la més purista, però sí en una: que segur no inverteix en el negoci de la Guerra.

Igualment important és que de cara a les eleccions les aportacions màximes rebudes com a donatius anònims no superaran la quantitat de 200,00 €. Entre 201 i 600€ la donació rebuda haurà d’anar acompanyada del nom i cognom de la persona, el seu DNI i la signatura d’un compromís on garanteixi que aquesta persona dona els diners de manera voluntària i sense esperar res a canvi, ni ara ni en el futur. I de cap manera es rebran donatius per sobre dels 600€, aquesta mesura és per garantir la INDEPENDÈNCIA POLÍTICA.

Som conscients que els DINERS dels que disposa Sumem provenen del Municipi i que per tant han de ser tractats amb molta cura i minimitzant les despeses inútils. A més, sempre que puguem aquests seran RETORNATS A LA SOCIETAT, principalment a Parets, ja sigui en APORTACIONS a entitats o en DONACIONS a projectes.

 

Pots visualitzar els comptes de Sumem actuliatzats a Maig del 2017 aquí mateix;

 

Relació comptes sumem WEB - Setembre 2015 - Maig 2017

 

O bé pots descarregar-te els comptes i estudiar-los amb cura. Veuràs que per desgràcia ni Veneçuela ni l’Iran ens financien